ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่นี่

ที่อยู่

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
เลขที่ 22 ถนนบายพาส-สงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์/อีเมล

โทร. 043-812252 ,043-812253
โทรสาร. 043-812254 มือถือ 083-140-2022
e-mail: sema2537@hotmail.com

Contact Us